GenelKültürel Miras

Kendi Kaderine Terk Edilmiş Hayalet Köy; Eski Kayaköy (Levissi)

Kayaköy Fethiye

Muğla ili,Fethiye ilçesine bağlı olan Kayaköy, ilçenin güneybatısında yer almaktadır.Tarihçesi ise M.Ö.3000’lere dayanmaktadır. Bir takım kaya mezarları ve lahitler ise bu tarihi M.Ö.4000’lere dayandırmaktadır. Kuruluşunun 11.yy yada 14.yy ‘a dayandığı düşünülmesine rağmen günümüzde görülen yapı kalıntılarının çoğu 19.yy’ dan ve 20.yy’ın ilk çeyreğinden kalmıştır.Geçmişte ‘Levissi’ olarak isimlendirilen Kayaköy,bölgenin en eski ve en büyük çaplı Rum yerleşim bölgelerinden biri olarak görülür.Cumhuriyet dönemi öncesinde aktif bir yaşamın sürüldüğü kayaköy, cumhuriyetin ilanının ardından Yunanistan ile Türkiye arasında yapılan mübadele anlaşması sonucunda içerisinde yaşayan Rum nüfusunu tamamen kaybetmiş, Batı Trakya’dan gelen Türklere ev sahipliği yapmıştır ancak bu ev sahipliği buraya göç eden Türklerin ,bölgeyi terk etmesi nedeniyle kısa süre içerisinde sonlanmıştır.Zaman içerisinde bu yerleşim alanının nüfusu azalmıştır.1800’lü yıllarda Fethiye’nin geçirdiği depremler nedeniyle bölge göç alsa da Fethiye’nin yeniden inşası sonucunda tekrar göç vermeye başlamıştır ve zamanla terk edilmiş bir hayalet köy görüntüsünü almaya başlamıştır.

Kayaköy,çoğunlukla eğimli arazi koşullarına ve birbirlerinin gördüğü manzaraya son derece saygılı bir şekilde konumlanmış,kompleks bir plan şemasına sahip olmayan, ölçüleri genellikle 50 m2 yi geçmeyen, pek çok sivil mimarlık örneği taş konut yapılardan meydana gelmiştir.Bu yapılar iki katlı, dış mekanlarında tuvalet bulunan, yağmur sularını toplamak amacıyla kullanılan sarnıçlı, basit iç mekan plan özelliklerine sahip konutlar olarak tariflenebilir. Bu yapıların alt katları kiler,ahır, samanlık, üst katları ise yaşam alanı amaçlı olarak kullanılmaktadır. Yapıların üst katları genellikle tek odalı,bazen iki ve nadir olarak üç odalıdır.Odaların içlerinde ocak ve niş elemanları görülür.Dikdörtgen pencereler ve kapı ahşap malzemedendir. Yerleşim alanlarının dışında Kayaköy aynı zamanda günümüze kalan yerleşim alanlarının aralarında görülebilecek bir çok sayıda şapel (dini yapılar), 2 büyük kilise, 1 okul ve 1 adet gümrük binasına ve 1 adet çeşmeye sahiptir. Eski köyün sokakları ise genel olarak dar ve taş kaplamadır.

Yukarıda bahsi geçen eski köy gerek sahip olduğu mimari değerlere,gerekse tanıklık etmiş olduğu tarihi değere rağmen terk edilmiş bir kasaba görünümündedir ve hakkındaki bütün tartışmalara rağmen korunması konusunda yeterli yol kat edilip edilmediği bir tartışma  konusu olarak gündeme gelmektedir. UNESCO tarafından ‘Barış ve Dostluk Köyü’ olarak ilan edilen Kayaköy,günümüzde hakkında çıkan turizme kazandırılması konusundaki haberler ile gündeme gelmiştir çünkü tarihi köyde, detayları ve köyün sahip olduğu değerleri düşünülmeden yapılacak her türlü bilinçsiz müdahale geri dönüşü olmayan tahribatlara neden olacaktır.

Bu yazımı beğendiyseniz, bu yazımı da okumak isteyebilirsiniz. Hititlerden günümüze Sivrihisar

 

***Görsel yazara aittir.

***İçerik yazara aittir.

kayaköy, fethiye, kayaköy fethiye, kayaköy fethiye tarihi, kayaköy fethiye gezilecek yerler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir